Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej Majdan Królewski

Kierownictwo

Funkcję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Majdanie Królewskim, od 12 maja 1994 roku sprawuje Józefa Zięba.

Zadania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Majdanie Królewskim:

1) opracowanie planów działalności i ich realizacja,
2) zapewnienie prawidłowej organizacji pracy,
3) racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4) zarządzanie powierzoną częścią majątku państwowego i gminnego,
5) kształtowanie polityki płacowej w oparciu o obowiązujące przepisy,
6) kształtowanie polityki finansowej w oparciu o zasady gospodarki finansowej obowiązującej jednostki budżetowej,
7) określenie zakresu obowiązków pracowników,
8) współpraca z organizacjami społecznymi i zawodowymi.

Obowiązki i uprawnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Majdanie Królewskim:

1) ustalanie potrzeb z zakresu pomocy społecznej i opracowywanie strategii rozwiązywania problemów rodziny,
2) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań pomocy społecznej,
3) podejmowanie z upoważnienia wójta gminy postanowień i decyzji w zakresie przyznawania bądź odmowy przyznawania świadczeń,
4) składanie Radzie Gminy corocznego sprawozdania o działalności Ośrodka oraz przedstawienie potrzeb z zakresu pomocy społecznej,
5) koordynowanie działalności podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej,
6) nadzorowanie prawidłowości i terminowości wykonywania zadań w podległych komórkach organizacyjnych, 
7) przygotowywanie okresowych sprawozdań z działalności OPS,
8) zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy i przestrzegania dyscypliny prze podległych pracowników.

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny