Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej Majdan Królewski

Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osoby pobierającej zasiłek stały z pomocy społeczne

 

I. Podstawa prawna

1. Art. 17 ust.1 pkt. 20, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2015 r., poz. 163 ze zm.).
2. Art. 66 ust. 1 pkt 26, art. 73 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j Dz. U z 2009 r. Nr 164 poz. 1027 z późn.zm).

II. Ogólne informacje o zadaniu/świadczeniu:
Ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu

III. Kryteria i warunki udzielania świadczenia
Posiadanie uprawnień do zasiłku stałego,
Brak innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego

IV. Tryb załatwiania sprawy
Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

V. Wymagane dokumenty

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

- Pisemny wniosek o przyznanie składki na ubezpieczenie zdrowotne lub protokół z ustnego zgłoszenia wniosku.
- Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
- Kserokopia orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do pracy lub orzeczenie Komisji ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia (oryginał do wglądu).
- Oryginały zaświadczeń lub oświadczeń potwierdzających dochody osoby ubiegającej się o zasiłek oraz rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc (netto).

IV. Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
Kwestionariusz wywiadu środowiskowego.
Oświadczenie o stanie majątkowym i ochronie danych osobowych.
W razie konieczności oświadczenie o uzyskaniu ( lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Wywiad z małżonkiem, zstępnymi lub wstępnymi o wysokości świadczonej przez nich pomocy na rzecz osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia.

Inne dokumenty, o których mowa w art. 107 ust. 5 b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny