Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej Majdan Królewski

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

Podstawa prawna:

art.8, art.39,art.40, art.41 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.163 ze zm.)

Ogólne informacje:

W celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych może być przyznany zasiłek celowy. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Prawo do ubiegania się o przyznanie zasiłku celowego przysługuje:

– osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł

– osobie w rodzinie, w której dochód nie przekracza kwoty 514 zł

- w przypadku specjalnego zasiłku celowego powyższe kryterium może zostać przekroczone, ale muszą wystąpić co najmniej dwie okoliczności do przyznania pomocy.

– rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie
Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, a także osobie i rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. Zasiłek celowy w takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osobie samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego rodziny, który nie podlega zwrotowi.

Wysokość świadczenia ustalana jest odpowiednio do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

Wysokość zasiłku celowego ustalana jest biorąc pod uwagę jedynie najniezbędniejsze potrzeby osoby/rodziny oraz uzależniona jest od możliwości finansowych Ośrodka.

Decyzję administracyjną wydaje się po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego nie później niż w ciągu miesiąca a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny