Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej Majdan Królewski

Zrealizowane projekty

Projekt systemowy pt. " Czas na aktywność w gminie Majdan Królewski"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Majdanie Królewskim w okresie od połowy maja 2008 roku do 30 września 2015 roku, realizował projekt systemowy pt. „Czas na aktywność w gminie Majdan Królewski ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Budżet projektu: 1 489 721,00 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 333 300, 30 zł
Wkład własny gminy Majdan Królewski: 156 420,70 zł


Cel projektu: Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom korzystającym z pomocy społecznej, bezrobotnym, nieaktywnym zawodowo, zagrożonym wykluczeniem społecznym w rozwiązywaniu trudności poprzez aktywizację społeczno-zawodową, prowadzącą do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Realizacja tego celu była możliwa kompleksowe działania w ramach aktywnej integracji, którą pracownicy socjalni, zatrudnieni w ramach projektu, realizowali przy pomocy kontraktów socjalnych, to jest umowy dwustronnej pomiędzy pracownikiem socjalnym a uczestnikiem projektu, zobowiązującej obydwie strony do działań projektowych.

Działania realizowane w ramach projektu:

I. Aktywna integracja:

1. Instrument aktywizacji społecznej,

2. Instrument aktywizacji edukacyjnej,

3. Instrument aktywizacji zawodowej.

II. Praca socjalna.

III. Działania o charakterze środowiskowym.

IV. Zarządzanie projektem.

Liczba uczestników projektu: 107 osób (74 Kobiety i 33 Mężczyzn), 103 osoby ukończyło projekt zgodnie z kontraktem socjalnym i  zaplanowaną ścieżką reintegracji. 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny