Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej Majdan Królewski

Uchwała w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Majdan Królewski na lata 2017-2019

Uchwała  Nr XXII.181.2017

Rady Gminy Majdan Królewski

z dnia 21 marca 2017r.

 

w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Majdan Królewski na lata 2017-2019

 

     Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn.zm.) Rada Gminy Majdan Królewski  uchwala, co następuje:

 

§1.

Uchwala się Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Majdan Królewski na lata 2017 – 2019  stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały.

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Majdan Królewski

§3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny